May 1, 2012

Poziv građanima !

Na temelju članka 44. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine” broj 86/2012.) Općinski načelnik Općine Vrhovine

P o z i v a

sve vlasnike nezakonito izgrađenih objekata (zgrada) da podnesu Zahtjev za donošenje rješenja o izvedenom stanju.

Zahtjev za donošenje rješenja o izvedenom stanju podnosi se najkasnije do 30. lipnja 2013. godine na adresu:

Ličko-senjska županija
Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo
Odsjek za graditeljstvo
Ispostava Otočac
53220 Otočac Ulica Kralja Zvonimira 8

Uz zahtjev, sukladno odredbi stavka 1. članka 11. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, obavezno se prilaže:

1. Tri primjerka geodetske snimke izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade izrađena od strane ovlaštenog inženjera geodezije
2. Tri primjerka arhitektonskog snimka izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade izrađenih od strane ovlaštenog arhitekte
3. Izjavu ovlaštenog inženjera građevinarstva da nezakonita zgrada ispunjava bitni zahtjev mehaničke otpornosti i stabilnosti

Pozivamo sve vlasnike nezakonito izgrađenih zgrada da na internetskoj stranici Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja (dof5/2001) provjere da li se nezakonito izgrađena zgrada nalazi na aerofotogrametrijskom snimku što je pretpostavka legalizacije.

Općinski načelnik

Milorad Delić, bacc. iur. v.r.

Možda niste pročitali …

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO RAVNATELJA/ICE USTANOVE

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO RAVNATELJA/ICE USTANOVE

Na temelju članka 20. stavak 3. i stavak 6. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 14/19. i 98/19.) članka 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19) te članka 18. Statuta Narodne knjižnice...

read more
Javni poziv za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću u donošenju općeg akta – Odluke o cijeni vodnih usluga na vodoopskrbnom području Općine Vrhovine javnog isporučitelja Vreline d.o.o.

Javni poziv za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću u donošenju općeg akta – Odluke o cijeni vodnih usluga na vodoopskrbnom području Općine Vrhovine javnog isporučitelja Vreline d.o.o.

Vreline d.o.o. kao javni isporučitelj vodnih usluga provodi javno savjetovanje o nacrtu Odluke o cijeni vodnih usluga na vodoopskrbnom području Općine Vrhovine. Javno savjetovanje otvoreno je od 23.09.2022. godine do 23.10.2022. godine. Pozivamo zainteresiranu javnost...

read more
 • Centar za pomoć u kući
 • Škola
 • Dječji vrtić
 • Ambulanta
 • Narodna knjižnica
 • DVD Vrhovine
 • Turistička zajednica
  itransparentnost

  Podaci o općini

  Adresa: Senjska ulica broj 48
  Tel: 053 775 010
  Fax: 053 775 601
  E-mail: [email protected]

  GPS koordinate:
  45°51'06" N
  15°25'17" E