Općina Vrhovine - općina ugodnog življenja

ZIP Line - najdulji u EU

Doživite nezaboravno iskustvo.

Najljepše su zime u Vrhovinama

Uskoro 3 skijaške staze u Vrhovinama

Općina Vrhovine - sloboda kretanja

Najljepše su zime u Vrhovinama

ZIP Line - najdulji u EU

Doživite nezaboravno iskustvo.

Općina Vrhovine - ljepota prirode, vrhunski doživljaj tradicije

Općina Vrhovine - bogatstvo doživljaja

Najljepše su zime u Vrhovinama

Uskoro 3 skijaške staze u Vrhovinama

Vijeće za obavljanje poslova iz samoupravnog i upravnog djelokruga Općine kao i povjerenih poslova državne uprave, te za administrativne potrebe Vijeća, radnih tijela Vijeća, te Općinskog načelnika ustrojava Jedinstveni upravni odjel Općine Vrhovine.

U obavljanju povjerenih poslova državne uprave upravna tjela Općine imaju ovlasti i obveze tijela državne uprave sukladno Zakonu kojim se uređuje sustav državne uprave.

Unutarnje ustrojstvo Jedinstvenog upravnog odjela, nazivi i opisi poslova radnih mjesta, stručni i drugi uvjeti za raspored na radna mjesta, broj izvršitelja i dr. uređuje se Pravilnikom o unutarnjem redu u skladu sa zakonom i Statutom.

Pravilnik o unutarnjem redu donosi općinski načelnik na prijedlog pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela.

Jedinstveni upravni odjel izvršavajući poslove iz svoje nadležnosti dužan je svojim radom omogućiti ostvarivanje prava građana i pravnih osoba u skladu sa zakonom i ovim Statutom, a za svoj rad odgovoran je Općinskom načelnikukojem, ako ovaj zatraži, podnosi povremena i godišnja izvješća o svome radu sukladno Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela kojeg donosi Općinski načelnik.

Pročelnik JUO – Ksenija Šimatović, upravni pravnik
Upravni referent za administrativno-upravne poslove – Daliborka Kolak upravni pravnik
Viši referent za društvene djelatnosti – Veljko Vukmirović bacc.oec.

 • Centar za pomoć u kući
 • Škola
 • Dječji vrtić
 • Ambulanta
 • Narodna knjižnica
 • DVD Vrhovine
 • Turistička zajednica
  itransparentnost

  Podaci o općini

  Adresa: Senjska ulica broj 48
  Tel: 053 775 010
  Fax: 053 775 601
  E-mail: [email protected]

  GPS koordinate:
  45°51'06" N
  15°25'17" E

  Skip to content