Kreirano: Srijeda, 27 Studeni 2013 20:29

Općina Vrhovine raspisuje nadmetanje za izradu Idejnog, Glavnog i Izvedbenog projekta za izgradnju SRC(sportsko rekreativni centar) "Bijeli Vrh".
Dokumantaciju za nadmetanje možete preuzeti ovdje.