Javna nabava 2019.god

I. Izmjene i dopune Plana nabave u 2019 godini Vrhkom d.o.o
Izjava o nepostojanju sukoba interesa - nadzorni
Informacije o izjavljenoj zalbi na Dokumentaciju o nabavi
Plan nabave u 2019. godini
Dokumentacija o nabavi_Izgradnja uredaja za prociscavanje otpadnih voda naselja Donji Babin Potok
Izgradnja uredaja za prociscavanje otpadnih voda naselja Donji Babin Potok
Izjava o nepostojanju sukoba interesa
Odluka o imenovanju strunog povjerenstva za izradu dokumentaci
Tehnicke specifikacije
Troskovnik Izgradnje uredaja za prociscavanje otpadnih voda naselja Donji Babin Potok
UPOV_Donji_Babin_potok
fwdgeodetsakpodloga