Novosti

ZIP LINE - Novosti

Općina Vrhovine ishodila je Lokacijsku dozvolu za građevinu ZIP LINE 1.
Dužina ovog ZIP LINE-a biti će 3 km i predstavljati će trenutno najdužu takvu građevinu na svijetu.
Osim ove Lokacijske dozvole  i  ranije  ishođenu Lokacijsku dozvolu za ZIP LINE 2 tjekom prosinca 2015 godine ishođena je i treća Lokacijska dozvola za ZIP LINE 3.
Sve  tri  Lokacijske dozvole su i pravomoćne.
ZIP LINE   ZIP LINE ZIP LINE ZIP LINE ZIP LINE
 

Hostel "Rudopolje" - Novosti

Općina Vrhovine ishodila je drugu po redu Građevinsku dozvolu ("Hostel Rudopolje") od planirana tri Hostela na području Općine Vrhovine.
Objekat Hostela i gradjevinska dozvola

 

Skijalište PANOS

Općina Vrhovine nastavlja i sa provedbom razvojnih projekata u segmentu turističke infrastrukture.
U tom kontekstu ishođena je lokacijska dozvola za skijalište "PANOS".

skijalište PANOS  
 

Društveni dom - Hostel Gornji Babin Potok

Općina Vrhovine nastavlja s provedbom projekata turističke infrastrukture u sklopu cjelovitog projekta SRC "Bijeli vrh".
U tom kontekstu ishođena je građevinska dozvola za rekonstrukciju građevine ( bivšeg društvenog doma u naselju Gornji Babin Potok) javne i društvene namjene ; Društveni dom-hostel, 3 skupine.

HOSTEL - Gornji Babin Potok  
 

Najava 12 sjednice Općinskog Vijeća Općine Vrhovine

U ponedjeljak 29.lipnja 2015 godine s početkom u 11.00 sati održati će se 12.redovna sjednica Općinskog Vijeća Općine Vrhovine.
Dnevni red i materijali koji nisu općinskim Vijećnicima dostavljani u pisanom obliku ; Plan zaštite i spašavanja, Plan civilne zaštite i procjenu ugroženosti stanovništva možete preuzeti s web stranice.
 
«Početak«123456789»Kraj»
Stranica 1 od 9

Transparentna javna nabava


Vremenska prognoza