Jun 27, 2011

Završena izgradnja I.faze vodoopskrbe općine Vrhovine

Uporabna dozvola za vodnu građevinu radnog naziva „Dovod vode Zalužnica – Vrhovine“ koju u naravi čini tlačni vod promjera 150 cm u dužini od 7,234 km i crpna stanica kapaciteta 17 litara/sek. u naselju Zalužnica je, nakon tehničko-tehnološkog ispitivanja, dobivena i stvoreni su svi relevantni uvjeti da se ovaj, trenutno za naselje Vrhovine a dugoročno za naselja Gornji i Donji Babin Potok, Rudopolje, Gornje Vrhovine i Turjanski važna vodna građevina, stavi u funkciju.Stavljanjem u funkciju ove građevine trajno se isključuje iz uporabe tz. željeznički cjevovod koji prolazi prugom i tunelom Sinac – Vrhovine kao i tehnološki zastarjela crpna stanica Sinac isključuju se nakon gotovo stoljetnog korištenja van uporabe.Nositelj idejnog projekta je bila tvrtka Komunalac d.o.o. Otočac.

Izgradnju građevine je financiralo Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva.Općina je u suradnji s Hrvatskim vodama izradila Glavni projekt a Općina je riješila i sve imovinsko-pravne odnose.

Možda niste pročitali …

 • Centar za pomoć u kući
 • Škola
 • Dječji vrtić
 • Ambulanta
 • Narodna knjižnica
 • DVD Vrhovine
 • Turistička zajednica
  itransparentnost

  Podaci o općini

  Adresa: Senjska ulica broj 48
  Tel: 053 775 010
  Fax: 053 775 601
  E-mail: [email protected]

  GPS koordinate:
  45°51'06" N
  15°25'17" E

  Skip to content