Oct 25, 2016

Prodaja udjela poljoprivrednog zemljišta u općini Vrhovine

Na temelju članka 20. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Vrhovine („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije broj 4/10. i 5/15.) i točke 3.1.1. Izmjena i dopuna Plana gospodarenja nekretninama i nefinancijskom imovinom u 2016. godini KLASA: 940-01/16-01/8, URBROJ:2125/09-01/01/16-1 od 22.09.2016. godine. godine Općinski načelnik Općine Vrhovine objavljuje javni natječaj za prodaju i najam nekretnina.

Možda niste pročitali …

 • Centar za pomoć u kući
 • Škola
 • Dječji vrtić
 • Ambulanta
 • Narodna knjižnica
 • DVD Vrhovine
 • Turistička zajednica
  itransparentnost

  Podaci o općini

  Adresa: Senjska ulica broj 48
  Tel: 053 775 010
  Fax: 053 775 601
  E-mail: [email protected]

  GPS koordinate:
  45°51'06" N
  15°25'17" E

  Skip to content