Jul 29, 2011

Nabavka nove komunalne opreme na području općine Vrhovine

Općina Vrhovine objavljuje otvoreni postupak javne nabave za nabavku komunalna opreme .

Javna nabava obijavljena je u elektroničkom oglasniku ; N-16-M-125845-210611 pod Ev.br.nabave:12-OP/11.

Rok za dostavu ponuda je 11.07.2011 godine u 12.00 h.

Dokumantaciju za nadmetanje možete preuzeti ovdje.

Obavjest ponuditeljima.

Možda niste pročitali …

 • Centar za pomoć u kući
 • Škola
 • Dječji vrtić
 • Ambulanta
 • Narodna knjižnica
 • DVD Vrhovine
 • Turistička zajednica
  itransparentnost

  Podaci o općini

  Adresa: Senjska ulica broj 48
  Tel: 053 775 010
  Fax: 053 775 601
  E-mail: [email protected]

  GPS koordinate:
  45°51'06" N
  15°25'17" E

  Skip to content