III. izmjene i dopune PPU općine Vrhovine

III IiD PPUO Vrhovine - 1.1.Koristenje i namjena povrsina
III IiD PPUO Vrhovine - 1.2.Promet
III IiD PPUO Vrhovine - 2.1.Energetski sustav posta i elektronicka komunikacijska infrastruktura-struja
III IiD PPUO Vrhovine - 2.2.Vodnogospodarski sustav obrada skladistenje i odlaganje otpada-vodovod
III IiD PPUO Vrhovine - 3.Podrucja primjene posebnih mjera uredjenja i zastite-zastita
III IiD PPUO Vrhovine - 4.1.Gornje Vrhovine - Donji Babin Potok
III IiD PPUO Vrhovine - 4.2.Rudopolje
III IiD PPUO Vrhovine - 4.3. Turjanski
III IiD PPUO Vrhovine - 4.5. ZaluZnica
III IiD PPUO Vrhovine - Obvezni prilozi
III IiD PPUO VRHOVINE - Odredbe za provedbu
PPU Opcine Vrhovine-procisceni_tekst