Objavljujemo konačne rezultate lokalnih izbora na dan 25.05.2017.god. u općini Vrhovine:Objava konačnih rezultata - Lokalni izbori 2017 - za članove Općinskog vijeća rezultati se nalaze ovdje.Objava...

2017.05.05. Pravovaljane kandidacijske liste OIP Opcine Vrhovine.pdf Preuzmi    

Kako oživjeti kontinentalni turizam pitaju se svi. Odgovori su nekada tu nama pred nosom i treba ih znati prepoznati. Donosimo novu odličnu turističku priču i svijetli primjer Like. Da Lika ne bude...

Općinsko vijeće Općine Vrhovine održati će 27.06.2016. godine 17. redovnu sjednicu s početkom u 11:00 sati.Iz Dnevnog reda izdvajamo:Strategija razvoja Općine Vrhovine za razoblje 2015 - 2020. godinePrve...

Općinsko Vijeće općine Vrhovine i općinski Načelnik općine Vrhovine svim posjetiteljima web stranice općine Vrhovine i svim građanima općine Vrhovine želi sretnu i uspješnu 2017 godinu.

Općina Vrhovine ishodila je Lokacijsku dozvolu za građevinu ZIP LINE 1.Dužina ovog ZIP LINE-a biti će 3 km i predstavljati će trenutno najdužu takvu građevinu na svijetu.Osim ove Lokacijske dozvole...

Na temelju članka 20. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Vrhovine („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije broj 4/10. i 5/15.)...

Općina Vrhovine ishodila je drugu po redu Građevinsku dozvolu ("Hostel Rudopolje") od planirana tri Hostela na području Općine Vrhovine.Objekat Hostela i gradjevinska dozvola.