Javna nabava 2017.god

Registar ugovora javne i bagatelne nabave do 31.12.2017. godine
Zakljuak o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu stupova za solarnu javnu rasvjetu
Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda za nabavu stupova za solarnu javnu rasvjetu
Troskovnik nabave stupova za solarnu javnu rasvjetu - Prilog 2
Obrazac Izjave o nepostojanju uvjeta za iskljucenje ponude u postupku jednostavne nabave stupova za solarnu javnu rasvjetu - Prilog 3
Obrazac ponude za nabavu stupova za solarnu javnu rasvjetu - Prilog 1
Poziv za dostavu ponuda za nabavu stupova za solarnu javnu rasvjetu
Zakljucak o pokretanju postupka jednostavne nabave stupova za solarnu javnu rasvjetu
Zakljucak o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za asfaltiranje nerazvrstanih cesta u naselju Rudopolje Vrhovine Zaluznica Donji Babin Potok i Gornje Vrhovine
Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda za asfaltiranje nerazvrstanih cesta u naselju Rudopolje Vrhovine Zaluznica Donji Babin Potok i Gornje Vrhovine
Obrazac Izjave o nepostojanju uvjeta za iskljucenje ponude u postupku jednostavne nabave za asfaltiranje ner. cesta u naselju Rudopolje Vrhovine Zaluznica D.B. Potok i G. Vrhovine -Prilog 3
Obrazac ponude za asfaltiranje nerazvrstanih cesta u naselju Rudopolje Vrhovine Zaluznica D.B. Potok i G. Vrhovine - Prilog 1
Poziv za dostavu ponuda za asfaltiranje nerazvrstanih cesta u naselju Rudopolje Vrhovine Zaluznica D.B. Potok i G. Vrhovine
Troskovnik asfaltiranja nerazvrstanih cesta u naselju Rudopolje Vrhovine Zaluznica D.B. Potok i G. Vrhovine - Prilog 2
Zakljucak o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvoenje gradevinskih radova okretne tocke A Delicev Obljaj - ZIP 3
Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda za izvoenje gradevinskih radova okretne tocke A Delicev Obljaj ZIP 3
Zakljucak o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za teretno kiper vozilo - marke Iveco Eurotrakker
Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda za teretno kiper vozilo
Troskovnik izvodenja gradevinskih radova okretne tocke A Delicev Obljaj - ZIP 3 - Prilog 2
Obrazac Izjave o nepostojanju uvjeta za iskljucenje ponude u postupku jednostavne nabave za izvodenje gradevinskih radova okretne tocke A Delicev Obljaj ZIP 3-Prilog 3
Obrazac ponude za izvodenje gradevinskih radova okretne tocke A Delicev Obljaj ZIP 3 - Prilog 1
Poziv za dostavu ponuda za izvoenje gradevinskih radova okretne tocke A Delicev Obljaj - ZIP 3
Skica temelja okretne toke A Delicev Obljaj - ZIP 3
Zakljucak o pokretanju postupka jednostavne nabave izvodenja gradevinskih radova okretne tocke A Delicev Obljaj - ZIP 3
25.09.2017. Zakljuak o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za Izgradnju dovoda i odvoda vode i centralnog grijanja u Hostelu Gornje Vrhovine
25.09.2017. Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda za Izgradnju dovoda i odvoda vode i centralnog grijanja u Hostelu Gornje Vrhovine
22.09.2017. Obrazac Izjave o nepostojanju uvjeta za iskljuenje ponude u postupku jednostavne nabave za teretno kiper vozilo - Prilog 3
22.09.2017. Obrazac ponude za teretno kiper vozilo - Prilog 1
22.09.2017. Poziv na dostavu ponuda za teretno kiper vozilo
22.09.2017. Specifikacija tehnikih karakteristika teretnog kiper vozila - Prilog 2
22.09.2017. Zakljuak o pokretanju postupka jednostavne nabave za teretno kiper vozilo
14.09.2017. Hostel Gornje Vrhovine - izvadak iz glavnog projekta broj lista od 3.2. do 3.10
14.09.2017. Trokovnik dovoda i odvoda vode u Hostelu Gornje Vrhovine - Prilog 2_1
14.09.2017. Zakljuak o pokretanju postupka jednostavne nabave Izgradnje dovoda i odvoda vode i centralnog grijanja u Hostelu Gornje Vrhovine
14.09.2017. Obrazac Izjave o nepostojanju uvjeta za iskljuenje ponude u postupku jednost. nabave za za Izgradnju dovoda i odvoda vode i centralnog grijanja u Hostelu G. Vrhovine -Prilog 3
14.09.2017. Obrazac ponude za Izgradnju dovoda i odvoda vode i centralnog grijanja u Hostelu Gornje Vrhovine - Prilog 1
14.09.2017. Poziv za dostavu ponuda za Izgradnju dovoda i odvoda vode i centralnog grijanja u Hostelu Gornje Vrhovine
14.09.2017. Trokovnik centralnog grijanja u Hostelu Gornje Vrhovine - Prilog 2_2
13.09.2017. Zakljucak o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za Izgradnju kolektorskog sustava naselja Vrhovine II. faza - CS1 i CS2
13.09.2017. Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda za Izgradnju kolektorskog sustava naselja Vrhovine II. faza - CS1 i CS2
Zaključak o pokretanju postupka jednostavne nabave Izgradnje kolektorskog sustava naselja Vrhovine II. faza - CS1 i CS2
Poziv za dostavu ponuda za Izgradnju kolektorskog sustava naselja Vrhovine II. faza – CS1 i CS2
Obrazac ponude za Izgradnju kolektorskog sustava naselja Vrhovine II. faza – CS1 i CS2 - Prilog 1
Troskovnik Izgradnje kolektorskog sustava naselja Vrhovine II. faza - CS1 i CS2 - Prilog 2
Obrazac Izjave o nepostojanju uvjeta za isključenje ponude
Tlocrt gornje ploče i tlocrt CS1
Presjek 1-1 i presjek 2-2 CS1
Tlocrt gornje ploče i tlocrt CS2