Javna nabava 2016.god

Registar ugovora javne i bagatelne nabave do 31.12.2016. godine
Izjava o nepostojanju razloga iskljuenja za Izgradnju IVa. faze kanalizacijskog sustava - Sustav odvodnje naselja Gornje Vrhovine
Ponudbeni list za Izgradnju IVa. faze kanalizacijskog sustava - Sustav odvodnje naselja Gornje Vrhovine
Poziv na dostavu ponuda za Izgradnju IVa. faze kanalizacijskog sustava - Sustav odvodnje naselja Gornje Vrhovine
Trokovnik za Izgradnju IVa. faze kanalizacijskog sustava - Sustav odvodnje naselja Gornje Vrhovine
Zakljuak o poetku postupka javne nabave Izgradnje IVa. faze kanalizacijskog sustava - Sustav odvodnje naselja Gornje Vrhovine