Odluke 2015.god.

Registar ostalih ugovora i sporazuma do 31.12.2015
Registar ugovora imovinsko pravnih odnosa do 31.12.2015
2015.03.30. Letak korisnicima usluga prikupljanja otpada
2015.12.15 II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi i sportu u Opini Vrhovine za 2015 godinu
2015.12.15 II. Izmjene i dopune Program javnih potreba u socijalnoj skrbi u Opini Vrhovine za 2015 godinu
2015.12.15 II. izmjena i dopuna Odluke o izvrenju Plana prorauna za 2015. godinu
2015.12.15 II. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i ureaja komunalne infrastrukture za 2015 godinu
2015.12.15 II. izmjene i dopune Programa odravanja komunalne infrastrukture za 2015_ godinu u Opini Vrhovine
2015.12.15 II. izmjene i dopune Prorauna Opine Vrhovine u 2015. godini
2015.12.15 Odluka o iznosu pojedinanih i ukupnih prava korisnika socijalne skrbi u 2015_godini
2015.12.15 Odluka o iznosu pojedinanih i ukupnih prava korisnika socijalne skrbi u 2016_godini
2015.12.15 Odluka o izvrenju plana prorauna za 2016. godinu
2015.12.15 Odluka o pokretanju postupka ocjene strateke procjene utjecaja na okoli Strategije razvoja Opine Vrhovine za razdoblje od 2015. godine do 2020. godine
2015.12.15 Odluka o razvrstavnju nerazvrstanih cesta i ulica u Opini Vrhovine _ nova od 12_2015-1
2015.12.15 Plan gospodarenja nefinacijskom imovinom u 2016_godini
2015.12.15 Plan mjera za pripremu i provedbu turistike sezone u 2016
2015.12.15 Plan radnih mjesta za 2016. godinu
2015.12.15 Plan razvojnih mogunosti za 2016_godinu i projekciju za 2017_ i 2018_ godinu
2015.12.15 Plana nabave u 2016. godinu
2015.12.15 Program javnih potreba u kulturi i sportu u Opini Vrhovine za 2016 godinu
2015.12.15 Program javnih potreba u socijalnoj skrbi u Opini Vrhovine za 2016 godinu
2015.12.15 Program koritenja sredstava ostvarenih od zakupa poljoprivrednog zemljita u vlasnitvu Republike Hrvatske na podruju Opine Vrhovine u 2016. godini 2
2015.12.15 Program odravanja komunalne infrastrukture za 2016_ godinu u Opini Vrhovine
2015.12.15 Program rada Opinskog vijea za 2016. godinu
2015.12.15 Program rada i financijski plan Narodne knjinice SS Kranjevi u 2016. godini
2015.12.15 Programa gradnje objekata i ureaja komunalne infrastrukture za 2016 godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu u Opini Vrhovine
2015.12.15 Proraun Opine Vrhovine za 2016. godinu i projekciju za 2017. i 2018. godinu
2015.12.15 Smjernice za organizaciju i razvoj zatite i spaavanja na podruju Opine Vrhovine u 2016
2015.12.15 Zakljuak o prihvaanju Financijskog plana ustanove Centar za pomo u kui
2015.12.15 Zapisnik 14 sjednice opinskog vijea
Dnevni red - 13_ sjednice Opinskog vijea
Dostava akata i radnog materijala za 14. sjednicu Opinskog vij
Izvjee o posovanju za 2014_ godinu Vrhkom d.o.o. Vrhovine
Izvjee o posovanju za 2014_ godinu Vrhkom doo Vrhovine
Odluka o imenovanju slubenika za informiranje - Vreline
Odluka o imenovanju slubenika za informiranje - Vrhkom
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o nainu i uvjetima odravanja gospodaraenja i upravljanjem grobljima
Podaci o slubeniku za informiranje - Vreline
Podaci o slubeniku za informiranje - Vrhkom
Popis sponzorstva i donacija u Opini Vrhovine u 2015. godini
Pristup informacijama - Vrhkom
Pristup informacijama - Vreline d.o.o
Pristup informacijama - Vrhkom d.o.o
Registar ugovora javne i bagatelne nabave do 31.12.2015. godine
Registar ugovora radnih odnosa do 31.12.2015. godine
Suglasnost i cjenik komunalnih usluga za 2015. godinu
Suglasnost i cjenik pogrebnih usluga za 2015. godinu
Visina naknade za pristup informacijama koju korisnik prava na informaciju plaa pri pruanju informacija prema Zakonu o pravu na pristup informacijama - Vrhkom
Visina naknade za pristup informacijama koju korisnik prava na informaciju plaa pri pruanju informacija prema Zakonu o pravu na pristup informacijama Vreline
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija - Vrhkom Vreline