Odluke 2015.god.

2014.11.14. Financijski plan poslovanja za 2015. - Vreline
2014.11.17. Financijski plan poslovanja za 2015 i projekcija za 2016 i 2017 - Vrhkom
2015.02.19 10_BILJEKE od 1_1 do 31_12_2014_dopuna - opina
2015.02.19 1_Referentna lista-Knjinica
2015.02.19 2_PRRAS Kninica
2015.02.19 2_PRRAS Opina
2015.02.19 3_NT Kninica
2015.02.19 3_NT Opina
2015.02.19 4_RasF Kninica
2015.02.19 4_RasF opina
2015.02.19 5_Bil opina
2015.02.19 5_PVRI Kninica
2015.02.19 5_PVRIO opina
2015.02.19 6_Bil Kninica
2015.02.19 7_Obv Knjinica
2015.02.19 7_Obv opina
2015.02.19 8_SPRRAS Kninica
2015.02.19 9_BILJEKE od 1_1 do 31_12_2014 opina
2015.0219 8_SPRRAS opina
2015.03.23 Dnevni red - 10_ sjednice Opinskog vijea Opine Vrhovine
2015.03.23 Izmjena i dopuna Plana nabave za 2015_ godinu
2015.03.23 Obraun prorauna za 2014_godinu
2015.03.23 Odluka o imenovanju Povjerenstva za pripremu i provedbu postupka javne nabave
2015.03.23 Odluka o izmjeni i dpouni Odluke o uvjetima nainu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasnitvu Opine Vrhovine
2015.03.23 Odluka o koeficijentima masi i osnovici za obraun plaa u 2015_godini zaposlenih u Opini Vrhovine
2015.03.23 Odluka o naknadi za pravo slunosti
2015.03.23 Odluka o raspisivanju natjeaja za ravnatelja Centra za pomo u kui u Opini Vrhovine
2015.03.23 Plan gospodarenja otpadom za 2015 godinu
2015.03.23 Plan mjera za pripremu i provedbu turistike sezone
2015.03.23 Plan rada Centra za pomo u kui za 2015_ godinu
2015.03.23 Pravilnik o iskaznici komunalnog redara u Opini Vrhovine
2015.03.23 Program koritenja sredstava od naknade od nezakonito izgraenih zgrada na podruju Opine Vrhovine
2015.03.23 Program koritenja sredstava ostvarenih od zakupa poljoprivrednog zemljita u vlasnitvu Republike Hrvatske na podruju Opine Vrhovine u 2015_ godini 2
2015.03.23 Zakljuak i prihvaanju Izvjea o radu udruge Jelenko za 2014 i izvjee o koritenju sredstva Prorauna Opine Vrhovine
2015.03.23 Zakljuak o donoenju Izmjena i dopuna Plana radnih mjesta za 2015_ godinu
2015.03.23 Zakljuak o popisu nefinancijske i financijske imovine te obveza i potraivanja na dan 31_12_2014 godine
2015.03.23 Zakljuak o prihvaanju Izvjea izgradnje komunalne infrastrukture
2015.03.23 Zakljuak o prihvaanju Izvjea o gospodarenju otpadom u 2014_ godini u Opini Vrhovine
2015.03.23 Zakljuak o prihvaanju Izvjea o obraunu naplati i koritenja komunalnog doprinosa u 2014 godini
2015.03.23 Zakljuak o prihvaanju Izvjea o ostvarivanju Programa javnih potreba u kulturi i sportu u Opini Vrhovine za 2014 godinu
2015.03.23 Zakljuak o prihvaanju Izvjea o poslovanju za 2014 Vreline d.o.o. Vrhovine
2015.03.23 Zakljuak o prihvaanju Izvjea o provedbi Odluke o komunalnoj naknadu u 2014 godini u Opini Vrhovine
2015.03.23 Zakljuak o prihvaanju Izvjea o provedbi Odluke o opinskim porezima u 2014_ godini u Opini Vrhovine
2015.03.23 Zakljuak o prihvaanju Izvjea o provedbi programa pomo u kui u 2014 godini na podruju Opine Vrhovine
2015.03.23 Zakljuak o prihvaanju Izvjea o radu DVD-a Vrhovine za 2014__
2015.03.23 Zakljuak o prihvaanju Izvjea o radu GD HCK-a Otoac na podruju Opine Vrhovine u 2014 godini
2015.03.23 Zakljuak o prihvaanju Izvjea o radu udruge Rudopolje moje za 2014 i izvjee o koritenju sredstava Prorauna Opine Vrhovine
2015.03.23 Zapisnik 9 sjednice OV
2015.03.30. Letak korisnicima usluga prikupljanja otpada
2015.03.30. Poziv za informaciju o nelegalnom odlagalitu