Odluke 2013.god.

2013-12.12 Odluka o drugoj izmjeni i dopuni Odluke o izvrenju prorauna Opine Vrhovine za 2013_ godinu
2013.01.08 Prijedlog nacrta Odluke o Izmjeni i dopuni Statuta Opine Vrhovine
2013.01.28 Procjena ugroenosti stanovnitva materijalnih i kulturnih dobara i okolia od katastrofa i velikih nesrea Opine Vrhovine
2013.02.14 Izvjesce o stanju u prostoru za Opcinu Vrhovine za razdoblje 2013_ - 2018_ godine II DIO
2013.02.14. Izvjesce o stanju u prostoru za Opcinu Vrhovine za razdoblje 2013_ - 2018_ godine I DIO
2013.05.04 Konacno rjesenje_nacelnik
2013.05.04 Konano rjesenje-vijece
2013.06.05 konani rezultati lokalnih izbora
2013.06.13 1_ izmjene i dopune Plana prorauna Opine Vrhovine
2013.06.13 1_ izmjene i dopune Programa javnih potreba socijalnoj skrbi za 2013_ godinu
2013.06.13 Dnevni red - 1_ sjednice Opinskog vijea
2013.06.13 Dostava prijedloga finacijskog plana 1_ izmjena i dopuna Plana prorauna
2013.06.13 Financijski plan 1_ Izmjena i dopuna Plana prorauna Opine Vrhovine za 2013
2013.06.13 Odluka o 1_ izmjeni i dopuni Odluke o izvrenju prorauna Opine Vrhovine za 2013_ godinu
2013.06.13 Odluka o imenovanju Odbora za albe i pritube
2013.06.13 Odluka o imenovanju Odbora za statut i poslovnik
2013.06.13 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke imenovanju Stoera zatite i spaavanja G 9-09
2013.06.13 Odluka o naknadi lanovima Opinskog vijea Opine Vrhovine
2013.06.13 Plan mjera za pripremu i provedbu turistike sezone
2013.06.26 Tablica donacija i sponzorstva
2013.0613 Ispravak Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi UPU 3 - UPU Gornje Vrhovine - Bijeli Vrh
2013.09.25 Dnevni red - 2_ sjednice Opinskog vijea
2013.09.25 Financijski plan poslovanja za 2013_ - Vrhkom
2013.09.25 Izvjee o izvrenju prorauna Opine Vrhovine zarazdoblje od 01.01 do 30.06
2013.09.25 Izvjee o izvrenju prorauna Opine Vrhovine zarazdoblje od 01_01_ do 30_06_2013
2013.09.25 Izvjee o poslovanju NK S.S. Kranjevi za razdoblje od 01.01 do 30.06_2013_ godine
2013.09.25 Izvjee o poslovanju NK SS Kranjevi za razdoblje od 01_01_ do 30_06_2013_ godine
2013.09.25 Odluka o DKT mrei na podruju Opine Vrhovine
2013.09.25 Odluka o donoenju Plana zatite od poara
2013.09.25 Odluka o donoenju Procjene ugroenosti od poara
2013.09.25 Odluka o imenovanju Stoera zatite i spaavanja Opine Vrhovine
2013.09.25 Odluka o imenovanju skuptine trgovakog drutva Vrhkom d_o_o_ Vrhovine
2013.09.25 Odluka o izboru potpredsjednika Opinskog vijea
2013.09.25 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o klasifikaciji nazivima i koeficijentima sloenosti poslova radnim mjestima
2013.09.25 Odluka o masi i osnovici za izraun plaa u 2014_ godini zaposlenih u Opini Vrhovine i kod proraunskih korisnika
2013.09.25 Odluka o prijenosu nefinancijske imovine Vrhkom d_o_o_ Vrhovine
2013.09.25 Odluka o provoenju izbora za lanove VMO
2013.09.25 Odluka o vidini naknade predsjedniku i zamjenicima predsjednika Opinskog vijea
2013.09.25 Odluka o visini naknade predsjedniku i zamjenicima predsjednika Opinskog vijea
2013.09.25 Odluku o prikljuenju na komunalne vodne graevine u Opini Vrhovine
2013.09.25 Plan zatite i spaavanja Opine Vrhovine
2013.09.25 Plan zatite i spaavna Opine Vrhovine
2013.09.25 Statutarna odluka o izmjeni i dopuni Statuta Opine Vrhovine
2013.09.25 Upute za izradu prorauna Opine Vrhovine za 2014_ i projekcije 2015-2016_ godinu
2013.09.25 Zakljuak o suglasnosti na Cjenik komunalnih usluga za 2013
2013.09.25 Zakljuak o suglasnosti na Cjenik komunalnih usluga za 2013_godinu
2013.09.25 zapisnik s 2_ sjednice
2013.09.30 Odluka o provoenju izbora za lanove VMO
2013.09.30 Program aktivnosti na provedbi izbora za lanove vijea mjesnih odbora u Opini Vrhovine
2013.10.04 Objava kandidacijskih lista