Odluke 2011.god.

2011.03.01 Obraun prorauna za 2010_ godinu
2011.06.19 Odluka o ponitenju
2011.07.15.Izvjee o stanju okolia u Opini Vrhovine
2011.07.15.Obraun prorauna opine Vrhovine za razdoblje od 01.01 do 30.06
2011.07.15.Plan gospodarenja otpadom 2011 - 2018 u Opini Vrhovine
2011.08.04 Odluka o ustanovama i trgovakim drutvima u kojima Opina Vrhovine ima udjele
2011.08.04. Odluka o nainu provedbe javnog natjeaja i uvjetima za izbor lanova upravnih tijela ustanova i nadzornih odbora trgovakih drutava u kojima Opina Vrhovine ima dionice ili udjele u vlasnitvu
2011.08.23. Upute za izradu prorauna za 2012 godinu
2011.12.22 III_ izmjene i dopuna Plana Prorauna 2011 konani tekst
2011.12.22 Odluka o izvrenju prorauna za 2012_ godinu
2011.12.22 Plan nabave za 2012_ godinu
2011.12.22 Plana prorauna Opine Vrhovine za 2012_ godinu i projekcija za 2013_ i 2014_ godinu
dnevni-red-22-sjednice