Odluke 2010.god.

2010 09 27 Odluka o donoenju UPU-4 Rudopolje - konani tekst
2010 09 27 Upute za izradu prorauna za 2011. godinu
2010.12.16 Plana proracuna Opcine Vrhovine za 2011_ godinu-1
Odluka o agrotehnikim mjerama u Opini Vrhovine
Odluka o agrotehnikim mjerama za ureenje i odravanje poljoprivrednog zemljita i rudina
Odluka o donoenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljitem
Odluka o dopuni Progarama raspolaganja poljoprivrednim zemljitem
Odluka o grbu i zastavi Opine Vrhovine
Odluka o imenovanju privremenog ravnatelja Knjinice
Odluka o izmjeni PPU
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu u Opini Vrhovine
Odluka o izradi Urbanistikog plana ureenja zone UPU 4 - Rudopolje
Odluka o komunalnim djelatnostima
Odluka o komunalnom doprinosu u opcini Vrhovine
Odluka o koritenju sredstava od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljita u vlasnitvu Republike Hrvatske u 2011_ godini na podruju Opine Vrhovine
Odluka o nainu i uvjetima odravanja gospodarenja i upravljanja grobljima
Odluka o osnivanju Narodne knjinice Vrhovine - proieni tekst - konani
Odluka o prosjecnom prihodu korisnika socijalne skrbi za 2011_ godinu
Odluka o ustrojstvu i djelokrugu JUO 2009
Odluka o uvjetima nacinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasnistvu opcine Vrhovine
Odluka o visini stanarine i priuve za koritenje stana u vlasnitvu opine Vrhovine
Odluke o zakupu neobraenog poljoprivrednog zemljita
Plan zatite od poara u opini Vrhovine
Plana nabave za 2010 godinu
Pravilnik za primjenu Zakona o peatima
Zakljuak o imenovanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova