Javna nabava 2018.god

Registar ugovora nabave do 31.12.2018. godine
Pravilnik o provodenju postupka jednostavne nabave u Opcini Vrhovine
II izmjene i dopune Plana nabave u 2018. godini
I. izmjene i dopune Plana nabave u 2018. godini
Izjava o nepostojanju sukoba interesa za provedbu postupka javne nabave Izgradnje kanalizacijskog sustava naselja Vrhovine II. faza - odvojak Rudopolje
Odluka o imenovanju strucnog povjerenstva za Izgradnju kanalizacijskog sustava Opcine Vrhovine II. faza - odvojak Rudopolje
Plan nabave u 2018 godini