Odluke 2018.god.

Obrazac sudjelovanja javnosti u internetskom savjetovanju o nacrtu Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Opcine Vrhovine
Srtatutarna odluka o izmjeni i dopuni Statuta Opcine Vrhovine