Odluke 2017.god.

Odluka o opcim i tehnickim uvjetima isporuke vodnih usluga
Odluka o cijeni vodnih usluga na vodoopskrbnom podrucju Opcine Vrhovine i Cjenik pitke vode