Odluke 2017.god.

Odluka o cijeni vodnih usluga na vodoopskrbnom podrucju Opcine Vrhovine i Cjenik pitke vode
Odluka o opcim i tehnickim uvjetima isporuke vodnih usluga